Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.

Miesiąc Ilość godzin do przepracowania
Styczeń 152 godz.
Luty 160 godz.
Marzec 184 godz.
Kwiecień 168 godz.
Maj 152 godz.
Czerwiec 168 godz.
Lipiec 176 godz.
Sierpień 176 godz.
Wrzesień 176 godz
Październik 168 godz.
Listopad 160 godz
Grudzień 176 godz.