Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń

Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie 2.800 zł. Wzrośnie więc o 200 zł brutto w stosunku do poziomu wynagrodzenia z 2020 r. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu.

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

15 września 2020 r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., które od 1.01.2021 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

 

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie w 2021 r. 18,30 zł

Share: