Szkolenie kierowców firmy SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.

Szkolenie kierowców firmy SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.

W październiku 2018 r. firma SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. zorganizowała szkolenie zrealizowane przez firmę LEGI – TRANS Łukasz Baumgart. Głównym celem szkolenia było realizowanie postanowień art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zgodnie, z którym: przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Uczestnikami szkolenia byli kierowcy firmy SUEZ PÓŁNOC sp. z o.o.

W trakcie szkolenia uczestnikom pzypomniano obowiązujące normy regulujące czas pracy kierowców, zasady użytkowania urządzeń rejestrujących z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w związku z obsługą tachografów, a także wskazano zmiany w przepisach regulujących transport drogowy, które miały miejsce w 2018 r.  

Firma SUEZ PÓŁNC Sp. z o.o. oraz kierowcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali certfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Share: