Szkolenie spedytorów firmy NAGEL POLSKA SP. Z O.O. oddział Gdańsk

Szkolenie spedytorów firmy NAGEL POLSKA SP. Z O.O. oddział Gdańsk

W dniu 28.09.2018 r. odbyło się szkolenie w Gdańskim oddziale firmy Nagel Polska Sp. z o.o. zrealizowane przez firmę LEGI – TRANS Łukasz Baumgart. Uczestnikami szkolenia byli spedytorzy, których głównym zadaniem jest organizacja przewozu ładunków z wykorzystaniem transportu drogowego.

Celem szkolenia było zapoznanie osób uczestniczących z obowiązującymi normami dotyczącymi czasu pracy kierowców, zasad użytkowania urządzeń rejestrujących a także zmian w przepisach regulujących transport drogowy, które miały miejsce w 2018 r.

W głównej mierze przedstawiono zmiany dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców w porze nocnej z uwzględnieniem przewozów realizowanych przez przewoźników na zlecenie firmy Nagel Polska Sp. z o.o.

Celem szkolenia było również przedstawienie optymalnych rozwiązań w dotyczących tzw. przewozów liniowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców w porze nocnej.

Wskazano również przepisy regulujące obowiązki i odpowiedzialność podmiotów uczestniczących w przewozie drogowym w tym spedytorów.

Firma Nagel Polska Sp. z o.o. oddział w Gdańsku oraz pracownicy uczestniczący w szkoleniu otrzymali certfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Certyfikat.jpg

 

Share:

Related Posts