Doradca DGSA - ADR

Zapraszam do współpracy przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje przewóz towarów
niebezpiecznych lub związane z nim:
 • pakowanie,
 • załadunek,
 • napełnianie,
 • rozładunek.
Predsiębiorstwa takie zgodnie z obowiązującymi przepsiami krajowymi i międzynarodowymi
zobowiązane są do wyznaczenia doradcy ADR, którego głównym zadaniem jest  wspieranie działań
zapobiegających zagrożeniom związanym z  działalnością przedsiębiorstwa w zakresie towarów
niebezpiecznych .
 
Doradca ADR zajmuje się m. in.:
 • śledzeniem zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanem przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • sprawdzeniem poprawności procedur związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
 • przygotowaniem rocznego raportu z działalności przedsiębiorstwa w obrębie przewozu
 • materiałów niebezpiecznych,
 • szkoleniem pracowników
 • wdrażaniem odpowiednich procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii,
 • wprowadzeniem planu ochrony.