Zapisz się

Jeżeli Chesz się zapisać na kurs ADR wypełnij poniższy formularz

Legi – Trans

Łukasz Baumgart
Kleszczewo
ul. Pogodna 5
83 – 034 Trąbki Wielkie

Tel. 501 265 354

email: kontakt@itdinfo.pl

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Legi–Trans Łukasz Baumgart z siedzibą w Kleszczewie, przy ul. Pogodna 5, 83-034 Trąbki Wielkie. Podane dane osobowe będziemy używali wyłącznie do przetwarzania pytań, zarzadzania sprawami bieżącymi, reklamacji zgłaszanych za pomocą niniejszego formularza na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda zostaje wyrażona przez wypełnienie i wysłanie do nas formularza. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z przesłanymi danymi nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W razie pytań dotyczących zasad prywatności, przetwarzania danych i dochodzenia swoich praw związanych z RODO należy kontaktować się pod adresem email: kontakt@itdinfo.pl, w tytule wiadomości wpisując RODO
Please wait...