Tachografy

TACHO.jpgTachografy analogowe i cyfrowe

Kwestię tachografów stosowanych w transporcie drogowym reguluje obecnie Rozporządzenie (UE) 165/2014.                          W niniejszym rozporządzeniu określono obowiązki i wymogi w odniesieniu do budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów stosowanych w transporcie drogowym.
 
Aktem wykonawczym do Rozporządzenia (UE) 165/2014 jest Rozporządzenie (UE) 2016/799.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy niezbędne do jednolitego stosowania następujących aspektów dotyczących tachografów
a)  zapisywanie położenia pojazdu w pewnych punktach podczas dziennego okresu pracy kierowcy; 
b)  wczesne wykrywanie na odległość możliwych przypadków manipulowania tachografami inteligentnymi lub ich niewłaściwego użytkowania; 
c)  interfejs do inteligentnych systemów transportowych; 
d)  wymogi administracyjne i techniczne dotyczące procedur homologacji typu dla tachografów, w tym mechanizmy zabezpieczające. 
 
Budowa, sprawdzanie, instalacja, kontrola, użytkowanie i naprawa tachografów inteligentnych i ich elementów składowych muszą być zgodne z wymogami technicznymi określonymi w załączniku 1C do Rozporządzenia (UE) 2016/799. 
 
Tachografy inne niż tachografy inteligentne muszą nadal spełniać, jeśli chodzi o ich budowę, sprawdzanie, instalację, kontrolę, użytkowanie i naprawę, wymogi zawarte w załączniku 1 albo w załączniku 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85, stosownie do przypadku. 
 
Nieodłącznym aktem prawnym dot. tachografów jest Rozporządzenie (UE) 581/2010,  które ustanawia maksymalne okresy na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy.
 
Również w prawie krajowym istnieją i funkcjonują akty prawne związane z tachografami. Takim aktami prawa są :
  • Ustawa o systemie tachografów regulująca zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,
  • Rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Oferta

Jak widać z powyższej informacji dotyczącej tachografów ilość aktów prawnych regulujących to zagadnienie jest ogromna. 
Wychodzac na przeciw Państwa oczekiwaniom w związku z kwestią dotycącą głównie użytokowania i stosowania tachografów oferuję:
1. Pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów dot. tachografów,
2. Szkolenie z zasad obsługi tachogafów analogowych i cyfrowych,
3. Odczyt danych z kart kierowców i danych z tachografów cyfrowych,
4. Analiza danych z pamięci tachografu cyfrowego i wykresówek na ptrzeby urzędów, sądów, kontrachentów i innych instytucji i podmiotów,
5. Wszlkie inne czynności związane z tematem tachografów
 
Jeżeli potrzebują Państwo pmocy w zakresie tachografów zaprszam do współprcy.
 

Oferta

Czas pracy

Czas pracy

Tachografy

Tachografy

Kontrola ITD, PIP

Kontrola ITD, PIP