Witamy Państwa na stronie LEGI - TRANS

 
 
 
 
 

Kursy ADR, rozliczenie czasu pracy kierowców, wsparcie podczas kontroli ITD

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług o szerokim zakresie, związanych z transportem i ruchem drogowym. Zapewniamy wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez ITD oraz PIP. Prowadzimy kursy ADR, które umożliwiają zdobycie uprawnień ADR i poszerzenie umiejętności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Obecnie zaświadczenie ADR staje się standardowym uprawnieniem, które powinien posiadać każdy kierowca wykonujący przewozy drogowe. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach i posiadać uprawnienia ADR?

Uprawnienie, które mogą zdobyć kierowcy nie tylko podnoszą kwalifikacje, ale także zwiększają bezpieczeństwo na drogach. Na kursach przedstawiamy główne rodzaje niebezpieczeństw stwarzanych przez różne materiały niebezpieczne. Wyjaśniamy obowiązki kierowcy podczas przewozu materiałów niebezpiecznych oraz wyjaśniamy postępowanie, gdy wydarzy się wypadek.

Rozliczenie czasu pracy kierowców

Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest jednak rozliczenie czasu pracy kierowców. Rozliczanie czasu pracy kierowcy to skomplikowany proces zmierzający do wyeliminowania błędów związanych z obsługą tachografów, zweryfikowania przestrzegania norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków a także prawidłowego zaewidencjonowania godzin pracy kierowców. 

Porady z zakresu transportu drogowego

Udzielamy porad w kwestiach szeroko rozumianego transportu drogowego.  Pomagamy w interpretacji przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego. Oprócz kursów uprawniających do przewożenia towarów niebezpiecznych oferujemy szkolenia dotyczące prawidłowej obsługi tachografów oraz stosowania norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków. 

czas pracy kierowcy ewidencja czasu pracy kierowców inspekcja transportu drogowego itd kontrola itd kontrola w przedsiębiorstwie przez itd rozliczanie czasu pracy kierowców tachografy ważenie pojazdów

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty i terminami kursów.

 • wsparcie w kontroli prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD.) oraz Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w przedsiębiorstwie,
 • wsparcie w trakcie kontroli drogowych w zakresie przepisów transportowych oraz ważenia pojazdów,
 • odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i pozostałych ustaw stwierdzone w momencie kontroli drogowych przeprowadzonych przez ITD., Policję, Straż Graniczną oraz Krajową Administrację Celno-Skarbową,
 • odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym – ważenie pojazdów stwierdzone w momencie trwania kontroli drogowych przeprowadzonych przez ITD., Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Celno-Skarbową oraz Zarządców Dróg,
 • kursy ADR, zdobywanie uprawnień ADR,
 • kontrola i rozliczanie czasu pracy kierowców,
 • ewidencja czasu pracy kierowców,
 • optymalizacja i dostosowywanie czasu pracy kierowców do wykonywanych przewozów drogowych,
 • kursy dotyczące obsługi tachografów,
 • szkolenia dotyczące czasu pracy kierowcy.
Porady

Porady

Porady z zakresu szeroko rozumianego transportu drgowego w szczególności
w zakresie obowiązujących przepsiów dot. podejmowania i wykonywania zarobkowego transportu drgowego oraz przewozów na potrzeby własne, czasu pracy kierowców, stosowania tachografów oraz pozostałych regulacji w zakresie wykonywnia przewozów drogowych rzeczy i osób.

Niezbędne doświadczenie

Niezbędne doświadczenie

Praca przez ponad 10 lat na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drgowego to głownie:

 • kontrole drogowe w tym ukierunowane na ważenia pojazdów,
 • kontrole prowdzone w przedsiębiorstwach, 
 • prowadzenie licznych szkoleń głównie z zakresu czasu pracy kieowców i tachografu dla innch służb takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna (obecnie KAS).
Zainteresowani?

Zainteresowani? Zapraszam do kontaktu

zachęcam do skorzystania z moich usług świadczonych z najwyższą starannością i ukierunkowanych na dobro klienta.

Chcesz się z nami skontaktować?

Zadzwoń na numer +48 501 265 354 albo Email na kontakt@itdinfo.pl