Witamy Państwa na stronie LEGI - TRANS

Łukasz Baumgart - Doradca Transportu Drogowego

Zobacz więcej
 
 
 
 

KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PROWADZONA PRZEZ ITD

KONTROLA DROGOWA PROWADZONA PRZEZ ITD

czas pracy kierowcy ewidencja czasu pracy kierowców inspekcja transportu drogowego itd kontrola itd kontrola w przedsiębiorstwie przez itd rozliczanie czasu pracy kierowców tachografy ważenie pojazdów
 • Wsparcie podczas kontroli prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD.) oraz Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w przedsiębiorstwie,
 • Wsparcie podczas kontroli drogowych w zakresie przepisów transportowych oraz ważenia pojazdów,
 • Odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i pozostałych ustaw stwierdzone podczas kontroli drogowych przeprowadzonych przez ITD., Policję, Straż Graniczną oraz Krajową Administrację Celno – Skarbową,
 • Odwołania od decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym – ważenie pojazdów stwierdzone podczas kontroli drogowych przeprowadzonych przez ITD., Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Celno – Skarbową, oraz Zarządców Dróg,
 • Kontrola, analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców,
 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców,
 • Optymalizacja i dostosowywanie czasu pracy kierowców do wykonywanych przewozów drogowych,
 • Odczyt danych z tachografów,
 • Analiza danych z tachografów,
 • Pomoc w obsłudze tachografów.
Porady

Porady

Porady z zakresu szeroko rozumianego transportu drgowego w szczególności
w zakresie obowiązujących przepsiów dot. podejmowania i wykonywania zarobkowego transportu drgowego oraz przewozów na potrzeby własne, czasu pracy kierowców, stosowania tachografów oraz pozostałych regulacji w zakresie wykonywnia przewozów drogowych rzeczy i osób.

Niezbędne doświadczenie

Niezbędne doświadczenie

Praca przez ponad 10 lat na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drgowego to głownie:

 • kontrole drogowe w tym ukierunowane na ważenia pojazdów,
 • kontrole prowdzone w przedsiębiorstwach, 
 • prowadzenie licznych szkoleń głównie z zakresu czasu pracy kieowców i tachografu dla innch służb takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna (obecnie KAS).
Zainteresowani?

Zainteresowani? Zapraszam do kontaktu

zachęcam do skorzystania z moich usług świadczonych z najwyższą starannością i ukierunkowanych na dobro klienta.

Chcesz się z nami skontaktować?

Zadzwoń na numer +48 501 265 354 albo Email na kontakt@itdinfo.pl