Szkolenia

training-2874597_1920.jpg

Szkolenia dla Transportu

Cel

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kierowców, dyspozytorów transportu, właścicieli firm transportowych, osób zrządzających transportem w przedsiębiorstwie i innych uczestników biorących udział w transporcie drogowym może zapewnić skuteczne, efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami realizowanie przewozów drogowych na najwyższym poziomie.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Doświadczenie, które posiadam w prowadzeniu szkoleń m.in. poprzez wieloletnie prowadzenie wykładów w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych oraz wielokrotne prowadzenie szkoleń dla służb mundurowych takich jak policja, straż graniczna, służba celno – skarbowa z zakresu czasu pracy kierowców i obsługi urządzeń rejestrujących – tachografów pozwala mi zaoferować Państwu szkolenia z zakresu transportu drogowego na najwyższym poziomie.

Indywidualne podejście

Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa, dla którego ma być przeprowadzone szkolenie.

Dla zainteresowanych przedsiębiorstw przygotowuję każdorazowo indywidualną ofertę biorąc pod uwagę w szczególności:

  • Rodzaj wykonywanego transportu tj. czy jest to przewóz osób, czy przewóz rzeczy,
  • Kierowcy doświadczeni, czy niedoświadczeni,
  • Czy przedsiębiorstwo realizuje typowy transport drogowy czy przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • Czy są to przewozy drogowe krajowe czy międzynarodowe lub system mieszany,
  • Czy realizowane są przewozy z wykorzystaniem przeprawy promowej,
  • Czy realizacja przewozów obywa się w obsadzie pojedynczej, czy dwuosobowej lub systemie mieszanym,
  • Rodzaj przewożonych rzeczy (artykuły łatwo psujące się – w tym ATP, zwierzęta, ADR, odpady itp.), lub kategoria przewożonych osób (przewozy regularne, regularne specjalne, okazjonalne, wahadłowe).
  • Czy wykonywane przewozy w całaości podlegają pod obowiązek stosowania i użytkowania przez kierowców tahografów czy są przewozy wyłączone z obowiązku używania i stosowania tachogafów,
  • Inne kryteria wskazane przez zainteresowane przedsiębiorstwo.

Przykład oferty szkoleniowej

Przykład oferty szkoleniowej zrealizowanej w 2018 r. w formie pliku word dostępny jest w zakładce „DO POBRANIA”.