Szkolenia dla transportu

Transport drogowy to taka część gałęzi gospodarki, która podlega ciągłym zmianom.

Zmiany przejawiają się w rozwoju technicznym środków transportu, systemów telematycznych, programów zarządzających łańcuchem dostaw.

 

Jednakże w dużej części zmiany dotyczą również przepisów regulujących transport drogowy.

 

Przedsiębiorstwo transportowe w swej istocie w głównej części opiera się na kierowcach. Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę transportową powinien zabiegać o pozyskanie kierowców, którzy w sposób bezpieczny i zgodny
z przepisami wykonają powierzone im zadania przewozowe.

Co powinno cechować dobrego kierowcę?

Wysoka kultura osobista – jest wizytówką firmy ponieważ ma bezpośredni kontakt z klientami,

 

Odpowiedzialność – kierowcy zostaje powierzony wartościowy sprzęt (pojazd), a także ładunki, które przewozi lub pasażerowie,

 

Wyszkolenie i doświadczenie w prowadzeniu pojazdów – prowadzenie pojazdów ciężarowych lub autobusów znacznie różni się pod względem technicznym od prowadzenia pojazdów osobowych,

 

Wiedza w zakresie obowiązujących przepisów – transport drogowy obwarowany jest licznymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, które w znacznej części dotyczą kierowców – regulują ich obowiązki i prawa.

 

Firma LEGI – TRANS oferuje szkolenia głównie dla kierowców. Jednakże na życzenie zlecającego prowadzimy również szkolenia dla spedytorów, dyspozytorów, załadowców, zarządzających transportem oraz innych osób zarządzających przedsiębiorstwem w tym samych właścicieli.

Podejście jakie stosuje firma
LEGI – TRANS

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu licznych szkoleń dla szerokiej grupy odbiorców pozwoliło wypracować własne standardy szkolenia.

 

Kluczem do przeprowadzenia dobrego i skutecznego szkolenia jest indywidualne podejście. W tym celu każde szkolenie poprzedzone jest stosownym wywiadem mającym na celu poznanie specyfiki danego przedsiębiorstwa, dla którego ma być przeprowadzone szkolenie oraz poznanie problemów do rozwiązania.

 

W trakcie takiego wywiadu ustalam:

 

rodzaj wykonywanego transportu tj. czy jest to przewóz osób, czy przewóz rzeczy,

 

grupę kierowców - kierowcy doświadczeni, czy niedoświadczeni,

 

czy przedsiębiorstwo realizuje zarobkowy transport drogowy czy przewozy drogowe na potrzeby własne,

 

czy są to przewozy drogowe krajowe czy międzynarodowe lub system mieszany,

 

czy realizowane są przewozy z wykorzystaniem np. przeprawy promowej,

 

czy realizacja przewozów obywa się w obsadzie pojedynczej, czy dwuosobowej lub systemie mieszanym,

 

rodzaj przewożonych rzeczy (artykuły łatwo psujące się – w tym ATP, zwierzęta, ADR, odpady itp.), lub kategoria przewożonych osób (przewozy regularne, regularne specjalne, okazjonalne, wahadłowe).

 

czy wykonywane przewozy w całości podlegają pod obowiązek stosowania i użytkowania przez kierowców tachografów, czy są to przewozy wyłączone
z obowiązku używania i stosowania tachografów,

 

inne kryteria wskazane przez zainteresowane przedsiębiorstwo.

 

Jednocześnie tematykę szkolenia i prezentację opieram na wcześniej otrzymanych zapisach z kart kierowców, tak aby przedstawić najistotniejsze zagadnienia, omówić i rozwiązać problemy, a także wyeliminować błędy, które dotyczą tej konkretnej grupy osób uczestniczących w szkoleniu.

Doświadczenie

Firma LEGI – TRANS ofertę kursów kieruje do wskazanych wszystkich uczestników transportu drogowego głównie na terenie Pruszcza Gdańskiego, Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia), i okolic.

 

Firma LEGI – TRANS dysponuje także nowoczesnymi rozwiązaniami (platforma e-learningowa, pokój wirtualny) pozwalającymi przeprowadzić kurs, szkolenie dla firm zlokalizowanych na terenie całego kraju i nie tylko.

 

W zakresie prowadzenia szkoleń wyróżnia mnie wieloletnie doświadczenie:

 

10-cio letnie doświadczenie nabyte podczas pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego,

 

wykładowcy w szkołach nauki jazdy na kursach w zakresie szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej,

 

prowadzącego szkolenia dla służb mundurowych – Policja, Straż Graniczna, Służba Celno – Skarbowa,

 

prowadzącego liczne szkolenia w przedsiębiorstwach transportowych,

 

instruktora i wykładowcy nauki jazdy.

Zapraszamy do sprawdzenia terminarza kursów!

Przejdź