Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązku ustawowego i dbałością o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w LEGI - TRANS Łukasz Baumgart.

Postanowienia ogólne

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie LEGI – TRANS Łukasz Baumgart z siedzibą w Kleszczewie 83-034 Trąbki Wielkie ul. Pogodna 5, NIP: 604 000 47 34, REGON: 380632300.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej.

 

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

 

Za "Dane osobowe" uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani.

 

Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.

Kiedy zbieramy dane?

 

Możemy zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej, korzystają Państwo z formularza kontaktowego lub wysyłają e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zbieramy również automatycznie  informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano poniżej w sekcjach zatytułowanej „Logi serwera”.

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

 

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach: przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO), umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

 

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:
realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych), zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem, dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe, wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych, administrowania stroną internetową.

 

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

Państwa dane mogą być przekazane:

 

wyłącznie w celu  wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom,

 

podmiotom uprawnionym  do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Państwa dane mogą być otrzymane:

 

bezpośrednio od Państwa,

od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście - do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

 

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Zakres geograficzny w obrębie którego mogą być przekazywane Państwa dane osobowe

 

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się
z przekazywaniem danych przez granice państw.

Ciasteczka (Cookies)

 

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są  małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na komputerze, kiedy odwiedzane są pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

 

Na niniejszej stronie internetowej używamy jednego ciasteczka, o nazwie CONCRETE5, które jest ciasteczkiem systemowym CMS'a sprawdzającym czy administrator jest zalogowany do systemu CMS czy nie. Nie zbiera żadnych informacji związanych z użytkownikami.

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

 

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe - a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.

 

Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane
i przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Kontakt e-mailowy

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne ale
i niezbędne by nawiązać kontakt.

 

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające
z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Czy przetwarzamy Państwa (Twoje) dane automatycznie?

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Dobrowolność  podania danych przez klienta

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Państwu prawo do:

 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

usunięcia (bycia zapomnianym)  lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych,

wycofania udzielonej zgody – jeśli była udzielona.

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu  do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzieci

 

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli stwierdzimy, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, LEGI – TRANS Łukasz Baumgart podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

Kontakt

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie https://itdinfo.pl/kontakt, pod adresem email: kontakt@itdinfo.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Aktualizacja

 

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.