Kurs ADR podstawowy

Uprawnienia po kursie
ADR podstawowym

Uzyskane zaświadczenia ADR po kursie podstawowym uprawnia
do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych:

 

w opakowaniach,

w naczyniach do gazu np. butle,

nieopakowanych przedmiotów,

luzem.

Zapisz się na kurs

Cena kursu

730 zł

Czas trwania

18 godzin lekcyjnych

Egzamin

Koszt egzaminu w cenie kursu

Wymagania niezbędne do
zapisania się na kurs

ukończone 21 lat,

ważne prawo jazdy co najmniej kategorii B,

1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem egzaminu.

Czas trwania kursu

18 godzin lekcyjnych (3 dni)

Materiały szkoleniowe

Kursant otrzymuje:

 

instrukcje pisemne – na własność,

podręcznik – zostaje udostępniony na czas trwania kursu,

dostęp do przykładowych testów on-line.

Przebieg egzaminu

przeprowadza przedstawiciel Marszałka Województwa w miejscu gdzie odbywał się kurs ADR,

czas trwania 60 minut,

30 pytań, w każdym pytaniu trzy możliwe odpowiedziami z czego tylko jedna jest prawidłowa,

20 poprawnie udzielonych odpowiedzi zalicza egzamin,

 

Koszt egzaminu wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenie ADR

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł i 50 gr na konto Urzędu Marszałkowskiego za wydanie zaświadczenia ADR.

 

Po uiszczeniu opłaty Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie ADR, które jest ważne 5 lat.

Zapisz się na kurs!

Formularz zapisu