Oferta

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, np. łatwopalnych. Kursy ADR są realizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego lub umożliwić zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych. Wykonujemy także rozliczenie czasu pracy kierowców poprzez nadzorowanie początku i końca wyjazdu w trasy i sporządzanie ewidencji wyjeżdżonych godzin. Optymalizujemy i dostosowujemy, nie tylko rozliczamy, czas pracy kierowców, do wykonywanych tras dostawczych.

Oprócz prowadzenia kursów ADR zajmujemy się także wspieraniem firm transportowych w momencie kontroli ITD. i PIP w przedsiębiorstwach zapewniających dostarczanie materiałów lub przewożenie osób. Prowadzimy odczyty i analizy danych z tachografów oraz służymy pomocą w obsłudze tego sprzętu.

Czas pracy

Zobacz informacje na temat czasu pracy

Kontrola ITD, PIP

Zobacz informacje na temat kontroli PIP i ITD

Tachografy

Zobacz informacje na temat tachografów

Porady

Zobacz nasze porady

Szkolenia

Zobacz informacje na temat oferty szkoleń