Oferta

W procesie zarządzania flotą pojazdów duży nacisk należy kłaść nie tylko na stabilność sprzętu, ale również odpowiednie  wywiązywanie się z zadań każdego z pracowników. Rozliczanie czasu pracy kierowcy jest niezwykle istotnym aspektem zarządzania i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Firmy transportowe, zarówno te mniejsze, jak i duże korporacje, muszą skrupulatnie monitorować i rozliczać czas pracy swoich pracowników, aby uniknąć nielegalnych praktyk oraz potencjalnych kar i sankcji. W tym celu przydatne okazują się również szkolenia oraz doradztwo.


Przepisy dla kierowców

Kierowcy podlegają rygorystycznym kontrolom i przepisom, które określają maksymalny czas prowadzenia pojazdu w ciągu jednego dnia i tygodnia, minimalne przerwy między trasami oraz maksymalną liczbę godzin w ciągu całego tygodnia. Kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy kierowcy może być skomplikowanym zadaniem, ale dzięki nowoczesnym szkoleniom, doradztwu, technologiom i systemom informatycznym można ten proces zautomatyzować i usprawnić.

Kontrola PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) jest kolejnym ważnym aspektem rozliczania czasu pracy dla firm transportowych. Inspektorzy PIP regularnie sprawdzają, czy przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, wynagrodzeń, warunków pracy oraz przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa na
drogach. Firmy muszą być przygotowane na takie kontrole i mieć odpowiednią dokumentację, aby udowodnić, że działają zgodnie z prawem.

 

Szereg profesjonalnych usług

Doradztwo transportowe to usługa oferowana i realizowana przez naszych specjalistów w dziedzinie logistyki. Realizujemy również szkolenia transportowe, które są niezbędnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach i podniesieniu kwalifikacji kierowców. Szkolenia te obejmują m.in. przepisy ruchu drogowego, techniki bezpiecznej jazdy, obsługę nowoczesnych pojazdów oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Regularne szkolenia pozwalają kierowcom na podniesienie swoich umiejętności, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług transportowych.