Kurs ADR cysterny

Uprawnienia po kursie ADR cysterny

Uzyskane zaświadczenia ADR po kursie specjalistycznym w cysternach uprawniają do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych:

 

w cysternach stałych lub odejmowalnych,

w pojazdach – bateriach,

w MEMU,

w MEGC,

w kontenerach – cysternach.

Zapisz się na kurs

Cena kursu

500 zł

Czas trwania

13 godzin lekcyjnych

Egzamin

Koszt egzaminu w cenie kursu

Wymagania niezbędne do
zapisania się na kurs

ukończone 21 lat,

ważne prawo jazdy co najmniej kategorii B,

1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem egzaminu,

przystąpienie do egzaminu po kursie specjalistycznym możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie po kursie ADR podstawowym.

Czas trwania kursu

13 godzin lekcyjnych (2 dni)

Materiały szkoleniowe

Kursant otrzymuje:

 

instrukcje pisemne – na własność,

podręcznik – zostaje udostępniony na czas trwania kursu,

dostęp do przykładowych testów on-line.

Przebieg egzaminu

przeprowadza przedstawiciel Marszałka Województwa w miejscu gdzie odbywał się kurs ADR,

czas trwania 40 minut,

18 pytań, w każdym pytaniu trzy możliwe odpowiedziami z czego tylko jedna jest prawidłowa,

12 poprawnie udzielonych odpowiedzi zalicza egzamin,

 

Koszt egzaminu wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenie ADR

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł i 50 gr na konto Urzędu Marszałkowskiego za wydanie zaświadczenia ADR.

 

Po uiszczeniu opłaty Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie ADR, które jest ważne 5 lat nie dłużej jednak niż ważność w zakresie uprawnień po kursie ADR podstawowym.

Zapisz się na kurs!

Formularz zapisu