Szkolenia ADR

Kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni odbyć odpowiednie szkolenie w formie kursu 
i zdać egzamin potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
 
Wychodząć na przeciw oczekiwaniom kierowców chcących uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu
towarów niebezpiecznych organizuję kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  • podstawowy,
  • specjalistyczny - cysterny,
  • specjalistyczny - kl. 1 i kl. 7.
 
Kursy organizowane i prowadzone są w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 21
(centrum - teren byłej cukrowni).
 
Istnieje także możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie przedsiębiorstwa!!!
 
Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w miejscu prowadzenia kursu, bezpośrednio 
po zakończeniu kursu.