Kursy ADR

Terminarz kursów

Jeżeli jesteś zdecydowany podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia ADR nie zwlekaj.

Zapoznaj się z terminami najbliższych kursów i zapisz się.

 

Zajęcia odbywają się w Pruszczu Gdańskim.

Sala wykładowa: ul. Kasprowicza 7.

 

Kurs ADR
podstawowy

 

od 22/06/2024

do 24/06/2024

weekendowy

 

Zapisz się

Decydując się na skorzystanie z naszej oferty, należy pamiętać, że kurs transportu towarów niebezpiecznych składa się z kursu podstawowego i kursów specjalistycznych. Szkolenie ADR podstawowe realizowane przez naszą firmę pozwala uzyskać kierowcy uprawnienia, które obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej.

Po zdaniu egzaminu państwowego zyskasz nowe, wysoko cenione na rynku kompetencje. Zaświadczenie umożliwia zgodny z przepisami ustawowymi przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym: m.in. paliw, saletry amonowej, odpadów medycznych, nadtlenków organicznych i innych substancji w opakowaniach bądź (jedynie w niektórych przypadkach) luzem.

Choć kurs ADR przeznaczony jest głównie dla kierowców, przeszkolenia wymagają również inne osoby mające kontakt z towarami niebezpiecznymi podczas codziennej pracy. Mogą być to choćby pracownicy odpowiedzialni za organizację transportu czy zajmujący się rozładunkiem, a także realizujący różnorodne procesy magazynowe związane z materiałami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska bądź ludzkiego zdrowia. Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym – szkolenie ADR specjalistyczne

Bardziej zaawansowany wariant kursu dla kierowców dostarcza kompleksowej wiedzy na temat takich zagadnień, jak choćby dotyczących przewozu w cysternach. Uczestnik zapozna się również z zachowaniem tych pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się różnorodnego ładunku. Specjalistyczny kurs transportu towarów niebezpiecznych obejmuje także oczywiście zajęcia praktyczne poświęcone gaszeniu pożarów, postępowania w razie awarii czy udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Warto podkreślić, że szkolenie ADR na cysterny i uzyskanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu państwowego nie uprawnia jeszcze do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiałów wybuchowych) oraz klasy 7 (materiałów promieniotwórczych) w transporcie drogowym. Dla każdej z tych kategorii przewidziano osobny kurs ADR dla kierowców, który trwa 8 godzin lekcyjnych.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą i podnieś swoje kwalifikacje zawodowe. To naprawdę się opłaca – jako kierowca z uprawnieniami ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym możesz liczyć na dużo bardziej lukratywne oferty pracy!

Kursy podstawowe
oraz specjalistyczne ADR

Dla kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, firma LEGI – TRANS Łukasz Baumgart przygotowała ofertę kursów ADR.

 

Kursy ADR prowadzone są w Pruszczu Gdańskim w sali wykładowej przy ul. Kasprowicza 7.

Zapisz się na kurs

Oferta dotyczy zajęć w zakresie:

Kurs ADR Podstawowy

 

730 zł

 

18h lekcyjnych

materiały szkoleniowe

egzamin w cenie

 

Sprawdź

Kurs ADR Cysterny

 

500 zł

 

13h lekcyjnych

materiały szkoleniowe

egzamin w cenie

 

Sprawdź

Kurs ADR Klasa 1

 

450 zł

 

8h lekcyjnych

materiały szkoleniowe

egzamin w cenie

 

Sprawdź

Kurs ADR Klasa 7

 

450 zł

 

8h lekcyjnych

materiały szkoleniowe

egzamin w cenie

 

Sprawdź

Elastyczne terminy dopasowane
do Twoich potrzeb

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców którzy pracują w różnych systemach i różnych dniach tygodnia Firma LEGI – TRANS Łukasz Baumgart organizuje kursy:

W tygodniu - od poniedziałku do piątku

W weekendy - od piątku do niedzieli (dotyczy wyłącznie kursu ADR podstawowego).

Polecam się uwadze wszystkich kierowców, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskać niezbędną wiedzę i zdać egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.