Kursy podstawowe i specjalistyczne ADR

 

Najbliższe kursy:

1. Kurs podstawowy:

Wrzesień 2021 r.:

  • 20.09.2021 r. - 22.09.2021 r.

Październik 2021 r.: 

  • 08.10.2021 r. - 10.010.2021 r. - weekendowy,
  • 18.10.2021 r. - 20.10.2021 r., 
  • 29.10.2021 r. - 31.10.2021 r. - weekendowy. 

2. Kurs - cysterny:

Wrzesień 2021 r.:

  • 23.09.2021 r. - 24.09.2021 r. 

Październik 2021 r.:

  • 21.10.2021 r. - 22.10.2021 r.  

Jeżeli Chcesz się zapisać na kurs zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Zapisz się On - Line

 

 

Kursy organizowane

i prowadzone są

 

w

Pruszczu Gdańskim !!!

ul. Kasprowicza 7

 

 

Cennik

 

Nazwa kursu Cena
Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 470 zł
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach  350 zł
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasa 1 300 zł
Szkolenie początkowe specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasa 7 300 zł

*Podane ceny zawierają opłatę za egzamin państwowy !!!

 

Kursy ADR

Kierowcy przewożący towary niebezpieczne powinni odbyć odpowiednie szkolenie w formie kursu i zdać egzamin potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kierowców chcących uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych firma LEGI - TRANS Łukasz Baumgart organizuje kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

 

1.    Kurs podstawowy 

-        przeznaczone dla kierowców ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR,

-        czas trwania szkolenia - 19 godziny lekcyjnych;

2.    Kus specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

-        przeznaczone dla kierowców ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR,

-        czas trwania szkolenia - 14 godzin lekcyjnych;

3.    Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych klasy 1

-        przeznaczone dla kierowców ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR,

-        czas trwania szkolenia - 9 godzin lekcyjnych;

4.    Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwóczych klasy 7

-        przeznaczone dla kierowców ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR,

-        czas trwania szkolenia - 9 godzin lekcyjnych.

Zaświadczenie ADR jest ważne na okres 5 lat.  

 

Kierowca chcący przedłużyć ważność posiadanego już zaświadczenia ADR musi w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności posiadanego już zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin. 

 

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym w miejscu prowadzenia szkolenia, bezpośrednio po zakończeniu kursu.

 

Warunek przyjęcia na kurs:

-        ukończone 21 lat,

-        spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs:

-        kserokopia prawa jazdy,

-        kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm,

-        wniesienie opłaty za kurs.