Usługa Doradcy ADR 

Zapraszam do współpracy przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim:
-        pakowanie,
-        załadunek,
-        napełnianie,
-        rozładunek.
Przedsiębiorstwa takie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi zobowiązane są do wyznaczenia doradcy ADR, którego głównym zadaniem jest wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie towarów niebezpiecznych.
 
Doradca ADR zajmuje się m. in.:
-        śledzeniem zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
-        doradzaniem przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
-        sprawdzeniem poprawności procedur związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
-        przygotowaniem rocznego raportu z działalności przedsiębiorstwa w obrębie przewozu
-        materiałów niebezpiecznych,
-        szkoleniem pracowników
-        wdrażaniem odpowiednich procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii,
-        wprowadzeniem planu ochrony.
 
Ceny dotyczące usługi negocjowane są indywidualnie z klientem.
 
Zapraszam do kontaktu.