Doradca ADR

Usługa Doradcy ADR

Zapraszam do współpracy przedsiębiorstwa, których działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim:

 

pakowanie,

załadunek,

napełnianie,

rozładunek.

 

Przedsiębiorstwa takie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi
i międzynarodowymi zobowiązane są do wyznaczenia doradcy ADR, którego głównym zadaniem jest wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie towarów niebezpiecznych.

 

Doradca ADR zajmuje się między innymi:

 

śledzeniem zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,

doradzaniem przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

sprawdzeniem poprawności procedur związanych z transportem towarów niebezpiecznych,

przygotowaniem rocznego raportu z działalności przedsiębiorstwa w obrębie przewozu

materiałów niebezpiecznych,

szkoleniem pracowników

wdrażaniem odpowiednich procedur ratowniczych w zakresie wypadków
i awarii,

wprowadzeniem planu ochrony.

Zapraszam do kontaktu!

Ceny dotyczące usługi negocjowane są indywidualnie z klientem.

Kontakt