Badanie trzeźwości pracowników – nowe zasady - informacje ogólne

W każdym miejscu pracy bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Dla pracowników, a także dla otoczenia. To właśnie dlatego kontrola trzeźwości, zwłaszcza w profesjach, które wymagają dużej odpowiedzialności, jest nieodłącznym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. W artykule tym omówimy, jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ogólne zasady kontroli trzeźwości

Należy zacząć od podstaw. Kontrola trzeźwości, jak również badań substancji działających podobnie do alkoholu, nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. To zasada, która stanowi fundament każdej procedury kontrolnej. Jednak, co równie ważne, pracodawca musi pamiętać o przestrzeganiu zasady zakazu dyskryminacji pracowników, co wynika z art. 113 Kodeksu Pracy, przy prowadzeniu powyższych kontroli.

Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Wzorcowanie przeprowadza się w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, a podlegają mu jedynie urządzenia wskazujące stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Metody kontrolowania trzeźwości

Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Istnieją dwie metody pomiaru:

  • spektrometria w podczerwieni,
  • utlenianie elektrochemiczne.

Obie metody są skuteczne i pozwalają na precyzyjne określenie trzeźwości pracownika. Ustnik, który jest częścią urządzenia, podlega wymianie przed każdym pomiarem i musi być otwierany w obecności osoby badanej. Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.

 

Interpretacja uzyskanych wyników

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru powyżej 0,00 mg/dm3, konieczne jest przeprowadzenie drugiego pomiaru. Jeśli wynik drugiego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, badanie nie wskazuje na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Jeżeli pierwszy pomiar wynosi 0,10 mg/dm3 lub więcej, a drugi wynik jest równy 0,00 mg/dm3, konieczne jest przeprowadzenie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeśli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Warto zaznaczyć, że minimalne zawartości alkoholu, które nie prowadzą do przekroczenia mierników nietrzeźwości, nie stanowią podstawy do odsunięcia pracownika od pracy.

 

Weryfikowanie wyników kontroli trzeźwości

W kontroli uwzględnia się także możliwość obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Wymienione środki obejmują opioidy, amfetaminę i jej analogi, kokainę oraz benzodiazepiny.

Badanie na obecność tych substancji polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i ich badaniu za pomocą urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną. Zastosowanie właściwego urządzenia pomiarowego jest kluczowe, aby prawidłowo wykryć obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

 

Procedury kontroli trzeźwości

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy opiera się na ściśle określonych procedurach i przepisach. Pracodawcy powinni być dokładnie zaznajomieni z obowiązującymi przepisami dotyczącymi badań oraz środków działających podobnie do alkoholu. Niedopełnienie tych formalności może prowadzić do naruszenia praw pracownika oraz naruszenia prawa pracy.

Kontrola to kluczowy element bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownicy odpowiedzialni za działania, które mogą zagrażać innym, takie jak kierowcy czy operatorzy maszyn, muszą być w pełni trzeźwi, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Dlatego przestrzeganie procedur kontroli jest nie tylko obowiązkiem, ale również gwarantem bezpieczeństwa i spokoju w miejscu pracy.

 

Podsumowanie

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz otoczenia. Przestrzeganie zasad obowiązujących w zakresie tego typu badań jest nie tylko kwestią legalności, ale także moralności.

0
Feed

Zostaw komentarz