Czasowe odstępstwo od przepisów w związku z konfliktem w Ukrainie

Szczególne regulacje w zakresie transportu dla przedsiębiorstw transportowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dniu 26 marca 2022 r. z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Najważniejsze dla transportu drogowego regulacje zawarte w tej ustawie:

 

1. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obywatele Ukrainy posiadający wydane prawo jazdy przez organ Ukrainy nie muszą po 6 miesiącach wymieniać prawa jazdy na Polskie Prawo Jazdy – mogą jeździć z na terenie RP posiadając wyłącznie prawo jazdy wydane przez organ Ukrainy (o ile jest ono ważne).

 

2. Świadectwa kierowcy wydane przedsiębiorcom dla zatrudnionych przez nich obywateli Ukrainy, które utraciły albo utracą ważność od dnia 24 lutego 2022 r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego w przypadku powyższym, wydaje na wniosek przedsiębiorcy świadectwo kierowcy z datą ważności do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek przedsiębiorcy o wydanie świadectwa kierowcy musi, zawierać:

1)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2)      numer świadectwa kierowcy;

3)      oświadczenie przedsiębiorcy, że warunki, na jakich zostało wydane świadectwo kierowcy (które utraciło ważność), nie uległy zmianie.

 

3. Naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy.

 

Cały tekst ustawy można pobrać tutaj.

0
Feed

Zostaw komentarz