Kolejne podwyżki diet z tytułu podróży służbowej

 

Projekt został przekazany do konsultacji, uzgodnień i opiniowania.

 

 

Projekt zakłada podwyżkę diety za dobę podróży krajowej do 45 zł od 1 stycznia 2023 r.

 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu proponowane zmiany mają związek z obecną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., zasadnym jest aby podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł.

 

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety wyniesie 67,50 zł (obecnie 57 zł).

 

Projet zakłada również podwyżkę diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej - zmiana ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

0
Feed

Zostaw komentarz