Nowe stawki diet za krajową podróż służbową

 

Zmieniana przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Z dniem 28 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Zgodnie z nowym brzemieniem przepisów dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży (obecnie jest to 30 zł).

 

Wobec powyższego zwiększa się również kwota ryczałtu za nocleg, którego wysokość to 150% diety. Tym samym nowa stawka ryczałtu za nocleg będzie wynosiła 57 zł. (obecnie wynosi 45 zł).

 

Powyższe wysokości należności dotyczą również kierowców wykonujący krajowe przewozy drogowe i któych pracodawcy nie ustalili w aktach wewnątrzzakładowych innych wysokości należności z tytułu podróży służbowej - nie niższych jednak niż te wskazane powyżej. 

 

0
Feed

Zostaw komentarz