Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy opublikowane w Dz. U.!!!!

 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 739 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

 

Rozporządzenie zawiera cały szereg postanowień związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wstępnej, odbywaniem szkolenia okresowego.

 

Jednakże na chwilę obecną najważniejsze są postanowienia dotyczące osób, które rozpoczęły szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną przed dniem 6 kwietnia 2022 r. czyli dniem wejścia w życie rozporządzenia.

 

I tak:

 

Osoby szkolone, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły szkolenie okresowe i go nie zakończyły, są  obowiązane, najpóźniej przed dniem zakończenia szkolenia okresowego, uzyskać profil kierowcy zawodowego.

W celu uzyskania profilu kierowcy zawodowego kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie szkolonej, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu okresowym.

 

Ta sama procedura dotyczy osoby aktualnie uczestniczącej w kwalifikacji wstępnej.

 

W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale jeszcze nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji, przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego są obowiązane uzyskać profil kierowcy zawodowego.

Ośrodek szkolenia, który przeprowadził szkolenie w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego, wystawia takiej osobie, zaświadczenie potwierdzające zakończenie kursu kwalifikacyjnego, które obejmuje stosowne dane i informacje.  

 

Cały tekst rozporządzenia można pobrać tutaj.

0
Feed

Zostaw komentarz