Transport węgla wyłączony i drewna wyłączony z zakazów ruchu.

 

Minister Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 20 października 2022 r. zmienił dotychczasowe rozporządzenie w sprawie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

 

 

Zgodnie nowym brzemieniem rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach pojazdy używane do przewozu:

  • węgla,
  • koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz
  • drewna opałowego,
  • pelletu i
  • brykietu;  

zostały zwolnione z obowiązku stosowania się do okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu.

 

Dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
0
Feed

Zostaw komentarz