Tymczasowe odstępstwa od Rozporządzenia 561/2006

Od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., zostały wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

Tymczasowe odstępstwa, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe
i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W myśl powyższego odstępstwo - pzekroczenie czasu jazdy lub skrócenie odpoczynku musi mieć miejsce na terenie RP.


Dla kierowców tych, wprowadza się następujące tymczasowe odstępstwa w zakresie:


1) wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;


2) wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;


3) wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymal nie 96 godzin;


4) wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny;


5) możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

 

Kierowcy, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku!!! z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Treść rozporządzenia do pobrania TUTAJ
0
Feed

Zostaw komentarz