Umowa pomiędzy UE a UK w zakresie Transportu Drogowego

UMOWA O HANDLU I WSPÓŁPRACY między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

 

Przedmiotowa umowa reguluje współpracę pomiędzy UE a UK. Regulacje zawarte w niniejszej umowie dotyczą wielu dziedzin życia społecznego. Bardzo obszernie zostały uregulowane kwestie Transportu Drogowego.

 

Jednakże czytając przedmiotowy akt pawny nie sposób oprzeć się wrażeniu, że postanowienia umowy dotyczące Transportu Drogowego zostały wprost skopiowane z przepsiów UE.

 

Poniżej znajduje się krótki wykaz najważniejszych części umowy odnoszących się do Transportu Drogowego.

 

Treść umowy w języku polskim można pobrać tutaj.  

 

Dział trzeci – Transport Drogowy – str. 603).

Dział ten został podzielony na:

1.      Tytuł 1 – dotyczy transportu drogowego towarów;

2.      Tytuł 2 – dotyczy transportu drogowego osób.

 

Tytuł 1 – transport drogowy towarów.

W tej części można zapoznać się m.in. z:

1. Definicjami – str. 605,

2. Transportem towarów między terytoriami Stron, przez ich terytoria oraz na ich terytoriach (zasady przewozów dwustronnych, tranzytowych i kabotażu) – str. 607,

3. Wymogami w odniesieniu do przewoźników (w tej części można zapoznać się główne z kwestią licencji) – str. 609,

4. Wymogami w odniesieniu do pojazdów (w tej części przepisy odwołują się głównie do załącznika nr 31część C umowy) – str. 613,

5. Podatkami – ul. 617.

 

Tytuł 2 – transport drogowy osób.

W tej części można zapoznać się m.in. z:

1. Definicjami – str. 620,

2. Przewóz osób autokarem i autobusem między terytoriami Stron, przez ich terytoria oraz na tych terytoriach  (zasady dwustronnych oraz tranzytowych usług regularnych i regularnych specjalnych) – str. 622,

3. Zezwolenia (w tej części można zapoznać się główne z kwestią dotyczącą zezwoleń w przewozie osób) – str. od 625 do 635,

4. Dokumenty, które należy przechowywać w autokarze lub autobusie  – str. 638,

 

Załącznik 31 –  od str. 1706 do 1880

Ta część umowy dotyczy transportu drogowego towarów i zawiera szczegółowe wymagania, stanowiące niejako doprecyzowanie przepisów zawartych w dziale trzecim.

Załącznik 32 – od str. 1881

Ta część umowy dotyczy wzoru zezwolenia na wykonywanie międzynarodowej usługi regularnej i usługi regularnej specjalnej.

Załącznik nr 33 – od str. 1887

Ta część umowy dotyczy wzoru wniosku o zezwolenia na wykonywanie międzynarodowej usługi regularnej i usługi regularnej specjalnej.

Załącznik nr 34 – od str. 1891

Ta część umowy dotyczy wzoru formularza dla usług okazjonalnych.

0
Feed

Zostaw komentarz