Wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

 

 

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. został przekazany do uzgodnień.

 

 

Projekt przewiduje dwustopniową podwyżkę wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.:

1) minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć:

 

- od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł;

 

- od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3450 zł;

 

2) minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć:

 

- od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 22,10 zł;

 

- od 1 lipca 2023 r. do kwoty 22,50 zł.

0
Feed

Zostaw komentarz