Wzrost diety z tytułu podróży służbowych

Projekt zmian przepisów zakłada wzrost stawki diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej o 8 zł tj. do 38 zł.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

 

Treść projektu rozporządzenia, etap prac nad projektem można sprawdzić klikając w poniższy link:

Projekt (rcl.gov.pl)

0
Feed

Zostaw komentarz