Zmiany w systemie szkoleń okresowych i kwalifikacji - kod 95

Zmiany w systemie szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej - kod 95

Od 5 kwietnia 2022 r. zmienia się system szkolenia kierowców w zakresie szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej. W tym dniu zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i prawo o ruchu drogowym.

 

W ustawie o kierujących pojazdami pojawiła się nowa definicja:

 

Profil Kierowcy Zawodowego - czyli zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

 

Według stanu prawnego na dzień 23.03.2022 r. brak jest przepisów wykonawczych dotyczących uzyskiwania profilu kierowcy zawodowego i uzyskiwania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kodu 95 na nowych zasadach.

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Jest to projekt, który ma wprowadzić procedury uzyskiwania profilu kierowcy zawodowego i uzyskiwania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kodu 95.

 

Według ogólnych przepisów – już istniejących (ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym, ustawa prawo o uchu drogowym) od 5 kwietnia 2022 r. kierowca, który będzie chciał odnowić uprawnienia (szkolenie okresowe) i uzyskać wpis do prawa jazdy zobowiązany będzie uzyskać u właściwego Starosty, Burmistrza lub Prezydenta Miasta PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego.

 

Podobna sytuacja wystąpi w przypadku kierowców chcących uzyskać kwalifikację wstępną lub wstępną przyśpieszoną.

0
Feed

Zostaw komentarz