Zagadnienia szkolenia on-line

 

 

Do 17 lipca 2022 r. możesz wypełnić poniższy formulaz i podać zagadnienia z zakresu transportu drogowego, które chciałabyś/chciałbyś aby zostały omówione podczas szkolenia on - line w dniu 28 lipca 2022 r. które zostanie poprowadzne na platformie e-learningowej i w którym będziesz mógł wziąć udział on - line oraz zadawać pytania dotyczące omawianego zagadnienia.

 

Jeżeli nie masz pomysłu jakie zagadnienia miałby zostać omówione, możesz zadać pytanie z zakresu transportu drogowego, na które chciałabyś/chciałbyś uzyskać odpowiedź.

 

Jeżeli mie masz pmysłu w kwestii zagadnień lub też nie przychodzą Ci do głowy pytania, możesz wybrać jeden z trzech zaproponowanych w fomularzu tematów. 

 

Temat szkolenia zostanie wybrany na podstawie najczęściej pojwiających się zagadnień, pytań lub  jednego z trzech zaporoponowanych tematów.  

Określ zagadnienia, które powinny zostać poruszone na szkoleniu.

 

Wypełnij formularz, odpowiadając na krótkie pytania.

Tak
Nie
Funkcja "OUT" - omówienie przepisów regulujących funkcję OUT oraz omówienie na przykładach możliwości użycia funkcji "OUT"
Wpisy kodów kraju podczas rozpoczęcia i zakończenia dziennego czasu pracy oraz podczas przekroczenia granicy (w tym granicy morskiej podczas przeprawy promowej)
Opisywanie wydruków na podstawie art. 12 rozporządzenia 561/2006 oraz możliwości stosowania odstępstw w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Przetwarzanie danych

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Legi–Trans Łukasz Baumgart z siedzibą w Kleszczewie, przy ul. Pogodna 5, 83-034 Trąbki Wielkie. Podane dane osobowe będziemy używali wyłącznie do przetwarzania pytań, zarzadzania sprawami bieżącymi, reklamacji zgłaszanych za pomocą niniejszego formularza na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda zostaje wyrażona przez wypełnienie i wysłanie do nas formularza. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z przesłanymi danymi nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W razie pytań dotyczących zasad prywatności, przetwarzania danych i dochodzenia swoich praw związanych z RODO należy kontaktować się pod adresem email: kontakt@itdinfo.pl, w tytule wiadomości wpisując RODO
hCaptcha