Czy trudno zdać egzamin na ADR?  

Szkolenie ADR kierowane jest do kierowców, którzy chcą zająć się profesjonalnym transportem niebezpiecznych materiałów takich jak płynów łatwopalnych, materiałów promieniotwórczych i radioaktywnych, substancji żrących, materiałów wybuchowych i wielu innych uznawanych za niebezpieczne.

 

 Z uwagi na powyższe, ukończenie szkolenia kończy się podejściem do państwowego egzaminu, w który weryfikowana jest wiedza kursanta. Zazwyczaj ma to miejsce w ostatnim dniu kursu. 

 

Jak wygląda egzamin na ADR?

 

Osoba podchodząca do egzaminu otrzymuje arkusz z pytaniami, dla których tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa. To, na ile pytań kursant musi odpowiedzieć, zależy od tego, w jakim rodzaju szkolenia uczestniczył. Dla kursu podstawowego jest to 30 pytań, natomiast dla szkolenia specjalistycznego na przewóz w cysternie – 18, a na przewóz materiałów wybuchowych lub promieniotwórczych - 15 pytań. Niezależnie od rodzaju ukończonego szkolenia, w teście należy uzyskać minimum 2/3 prawidłowych odpowiedzi, aby otrzymać uprawnienia.

 

Czas trwania zależy natomiast od typu kursu, jednak zawsze jest on proporcjonalny dla ilości pytań — zawsze są to dwie minuty na każde pytanie.

 

Czy egzamin ADR jest trudny do zdania?

 

To zależy. Przede wszystkim od zaangażowania kursanta podczas szkolenia oraz jego wiedzy. Nie ma co ukrywać, że uprawnienia ADR to nie byle jakie uprawnienia. Właśnie dlatego informacji, które musimy przyswoić, jest sporo i są one często dość skomplikowane. Kierowcy uczą się nie tylko rozpoznawania zagrożeń, odpowiednich procedur w momencie wypadku, ale także korzystania z instrukcji pisemnych oraz wszystkich dokumentów (w tym przewozowych), z którymi związany jest ten zawód. Dlatego, o ile poświęcisz odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się, nie będziesz miał problemów z odpowiedzią na pytania.

 

Optymistyczną informacją dla wszystkich, którzy denerwują się zdobytym na teście wynikiem, podpowiadamy, że komisja weryfikuje odpowiedzi zaraz po ukończeniu egzaminu. Dzięki temu o tym, czy udało Ci się uzyskać uprawnienia ADR, czy będzie musiał zdecydować się na jeszcze jedno podejście, dowiesz się chwilę po oddaniu arkusza.