Szkolenie ADR - co to jest i ile trwa? 

Osoby chcące zajmować się transportem zawodowo, powinny rozważyć kilka szkoleń, które pomogą uzyskać niezbędne uprawnienia. Prawo jazdy na kategorię C, C1, D, D1, E czy T to tylko jedne z wielu możliwości. Dodatkowym kursem, na który warto się udać, aby zwiększać swoje umiejętności i uprawnienia jest szkolenie ADR. Więcej na jego temat dowiesz się w naszym artykule, którego przeczytania serdecznie zapraszamy!

 

Czym jest szkolenie ADR?

Ten rodzaj kursu skierowany jest do osób, które chcą transportować wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne.

W zależności od tego, jaki rodzaj materiału niebezpiecznego i w jaki sposób ma zostać przetransportowany, kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

Kurs ADR podstawowy uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych zapakowanych w opakowania lub w ściśle określonych przypadkach luzem:

 • Klasy 2 – gazów;
 • Klasy 3 – materiałów ciekłych zapalnych jak np. paliwo;
 • Klasy 4.1 – Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe – do tej klasy należą m.in. siarka, zapałki;
 • Klasy 4.2 – Materiały podatne na samozapalenie np. karbid;
 • Klasy 4.3 - Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne;
 • Klasy 5.1 – Materiały utleniające np. saletra amonowa;
 • Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne;
 • Klasa 6.1 – Materiały trujące np. Cyjanek potasu;
 • Klasa 6.2 – Materiały zakaźne np. odpady medyczne,
 • Klasa 8 – Materiały żrące np. Kret granulki do udrożniania rur;
 • Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne np. gorący asfalt, kamizelki ratunkowe.

Jeżeli przetransportowane mają być materiały wybuchowe np. dynamit, naboje, niektóre ognie sztuczne wówczas kierowca musi ukończyć dodatkowo kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1.

 

Natomiast jeżeli transport będzie dotyczył materiałów promieniotwórczych np. urządzeń wykorzystujących promienie alfa, beta lub gamma to niezbędne będzie ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

 

Określone towary klas od 1 do 9 można przewozić również w cysternach. Jeżeli zatem transport określonego towaru lub towarów będzie realizowany w cysternie wówczas kierowca zobowiązany jest posiadać uprawnienia w zakresie kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach.

 

Warunkiem przystąpienia do odpowiedniego kursu specjalistycznego jest wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego.

 

Czas trwania kursów:

 

 • Kurs podstawowy – 18 godzin lekcyjnych + 1 godzina zajęć praktycznych z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii (3 dni);
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień);
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień);
 • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – 13 godzin lekcyjnych + 1 godzina zajęć praktycznych z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Każdy z kursów kończy się egzaminem przeprowadzanym przez przedstawiciela Marszałka Województwa.

 

Warunki zaliczenia egzaminu.

Egzamin po kursie podstawowym trwa 60 minut. Składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem otrzymana pozytywnego wyniku z egzaminu jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.

 

Egzamin po kursie specjalistycznym w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 trwa 30 minut. Składa się z 15 pytań. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem otrzymana pozytywnego wyniku z egzaminu jest udzielenie co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

 

Egzamin po kursie specjalistycznym w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 trwa 30 minut. Składa się z 15 pytań. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem otrzymana pozytywnego wyniku z egzaminu jest udzielenie co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

 

Egzamin po kursie specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach trwa 40 minut. Składa się z 18 pytań. Każde pytanie ma trzy możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem otrzymana pozytywnego wyniku z egzaminu jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.