Kurs ADR klasa 7 - promieniotwórcze

Uprawnienia po kursie ADR klasa 7

Uzyskane zaświadczenia ADR po kursie specjalistycznym klasy 7 uprawnia
do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych – promieniotwórcze.

Zapisz się na kurs

Cena kursu

450 zł/osoba

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych

Grupy

Tylko grupy zorganizowane - min. 3 osoby

Wymagania niezbędne do
zapisania się na kurs

ukończone 21 lat,

ważne prawo jazdy co najmniej kategorii B,

1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem egzaminu,

przystąpienie do egzaminu po kursie specjalistycznym – klasy 7 możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie po kursie ADR podstawowym.

Czas trwania kursu

8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Materiały szkoleniowe

Kursant otrzymuje:

 

instrukcje pisemne – na własność,

podręcznik – zostaje udostępniony na czas trwania kursu,

dostęp do przykładowych testów on-line.

Przebieg egzaminu

przeprowadza przedstawiciel Marszałka Województwa w miejscu gdzie odbywał się kurs ADR,

czas trwania 30 minut,

15 pytań, w każdym pytaniu trzy możliwe odpowiedziami z czego tylko jedna jest prawidłowa,

10 poprawnie udzielonych odpowiedzi zalicza egzamin,

 

Koszt egzaminu wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenie ADR

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł i 50 gr na konto Urzędu Marszałkowskiego za wydanie zaświadczenia ADR.

 

Po uiszczeniu opłaty Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie ADR, które jest ważne 5 lat, nie dłużej jednak niż ważność w zakresie uprawnień po kursie ADR podstawowym.

Zapisz się na kurs!

Formularz zapisu